Гваделупване – част 2

Начало » Блог » Технологии » Гваделупване – част 2

За образователната система на Гваделупа и организацията на обучение в две училища там. Впечатления от 5 дни, наситени с много емоции, впечатления и запознанства. Пет незабравими дни, след които продължавам да искам да съм учител в България. Продължение на Част 1.Ден 2:

Посещение в училището-домакин – Collège Alexandre MACAL. Прави впечатление пропускателният режим. Метални решетки на входа на училището. Учениците и учителите влизат само след удостоверяване с училищна карта, а външните лица като нас – само след показвана на лична карта и вписване на имената ни в някакъв дневник. Излизането на учениците става само и единствено организирано по класове след края на учебните занятия. Родители не се допускат в сградата на училището освен след предварителна уговорка с ръководството или по време на родителски срещи, които се провеждат два пъти в годината. Униформата е задължителна – дълъг панталон, бяла тениска или риза (по избор), оранжева тениска за физическо възпитание и спорт + емблема на училището, без значение от избора на горната част от униформата.

Колегите и учениците от Collège Alexandre Macal ни посрещнаха със страхотен спектакъл  – танци и статични сцени, свързани с робството и свободата на народа на Гваделупа. Следвайки танцьорите, имахме възможност да се разходим и да видим всички сгради в района на училището – спортни площадки, места за хранене, кабинети по природни науки и др. Следва среща на екипа и обяд. Храната за учениците и колегите е по предварителна заявка и се приготвя в кухнята на училището. Учениците се хранят по време на обедната почивка – в стола или на обособените за това места. Не е разрешено внасянето на храна в класните стаи.  Няма лавка или магазин в района на училището, а учениците напускат училището след края на часовете, т.е. храната трябва да е осигурена в началото на деня или заявена към училището в началото на седмицата.

Работим с колегите до 16:00 ч. и тръгваме към Saint Francois. Спираме до католическата църква Francis of Assisi и виждаме учениците, които представиха с танци своето училище тук.  Хореография, представяща историята на града – плажа, фермерския пазар Marché La Rotonde и др. Танците са част работата на колеги и ученици в класни и извънкласни занятия – в часовете за спорт танците заемат много голяма част от норматива, а близо половината от учениците посещават извънкласни занятия, свързани с изучаването на танци.

Ден 3:

Дейности в училището домакин. Редуват се лекционна част, практическо занятия, кафе-пауза. Имаме осигурен преводач на английски език. Следя да не изтърва нещо (особено паузите). Обучението ни е фокусирано върху основния проблем на образователната система в Гваделупа – ранното отпадане от училище. Статистиките на образователното министерство показват, че отпадането от училище започва във все по-ранна възраст. Работата на педагогическите специалисти е насочена най-вече към децата, но са разработени и мерки, които да възпрепятстват опитите на родителите да спрат децата от училище. Работата на колегите с ученици, които има вероятност да напуснат рано училище, започва още когато децата са на три години. Акцентира се върху повторяемост на учебните дейности, с което се цели да се вдъхне увереност на децата и учениците, че могат да се справят с учебния материал. Учебните дейности са свързани с развитието на паметта, фината моторика, звуковия анализ и разбиране значението на думите. Защо точно тези дейности? Образователни експерти са открили, че има пряка връзка между,писането на ръка, рисуването и отпадането от училище. Във връзка с това са разработени специални методики, свързани с краснописа и овладяване на различни техники за рисуване. Рисуването се използва, за да се изградят и умения за логическо и творческо мислене. Използват се работни листи и софтуерни приложения за свързване от точка до точка, рисуване в мрежа и мн. др.

След края на лекционната част (и вечерта на по един-два Desperados-a) говорих много с експерта, койтo ни води лекционната част. Споделих му за наблюдение, което имам от работата ми с 5- и 6-годишни деца в ДГ „Космонат“, гр. Шумен. Когато работим с електронни устройства – интерактивна маса, интерактивна дъска, таблети, роботизирани играчки и др., изпълняване дейности, свързани с придвижването на герой от точка А до точка Б. В зависимост от устройството и софтуера, който използвамея програмираме героите по различен начин, но най-общо казано, децата трябва да опишат инструкция или да съставят програма в език за визуално-блоково програмиране. Използвме програмни блокове и най-вече стрелки в първите етапи на работата си. Та … без значение какво е устройството и софтуера, който използваме, без значение каква е ориентацията на устройството в пространството (интерактивната маса е хоризонтално разположена, интерактивната дъска – вертикално и т.н.), без значение от коя страна на устройстовото стои детето – то се справя. Напред, назад, завъртане на място, наляво и надясно, преместване в съседно квадратче от мрежата, с която работим без промяна на посоката на движение … вариантите са десетки, но децата се справят, когато работят с електронни устройства. Когато обаче разпечатам на хартия същата задача (пр. графична диктовка), която сме решили преди малко с помощта на което и да е от устройствата, приблизително половината от децата не успяват да решат задачата – допускат грешки. Направихме доста интерсни изводи и на по-късен етап експерименти, които описвам в научна статия, която ще публикувам скоро тук.

Изводите, които си направих от този ден:

 • Колегите обръщат голямо внимание на грешките. Дискутират всяка грешка. Повтарят дейностите, но с различен тип задача, докато не се изчистят всички грешки.
 • Според всички учители от Гваделупа, които присъстваха на обучението, прекалено рано се започва с изписването на цифри и букви. Тяхното мнение е, че трябва да се започне с рисуване и плавно (когато детето е на 5 години) да се премине към писане.
 • Също така – към предметите, свързани с изучаването на езици, трябва да се поставя и оценка, свързана с краснописа.
 • Учителите поддържат голяма диманика по време на учебния час – при писане и/или рисуване се провеждат различни двигателни упражнения (пускат и хващат химикала/четката, пишат, спират, стават, сядат …) и такива, свързани с мисловната дейност (решават логически задачи, ребуси и др., свързани с материала, по който се прави диктовка или темата, свързана с рисунката).
 • По време на тези занятия се използват различни техники за установяване на затруднения с писането и рисуването. В едно от изображенията по-долу е показан работен лист, в който детето отбелязва къде го е заболяла ръката по време на занятието (диктовка, рисуване по тема). На база на този лист се предприемат различни мерки от това колко дебел да бъде химикалът, с който пише, до позата, която заема тялото на ученика. За протокола – лявото изображение е на „отговорен“ учител, изпълнил задачата си, а дясното изображение е на прилежен учител, също изпълнил задачата си, но несъвестно оставил без надзор работните си листи.

Ден 4:

Денят е предвиден за работа с приложения за разработване на образователни ресурси. Основното от тях е Learningapps. Изпълнил съм си задачата. Имам голям набор от разработени ресурси, които адаптирам предишната вечер. На следващия ден ще апробираме материалите.

 

Ден 5:

Посещение на уроци и проектни дейности. Представяме си задачите. Българската група блести. Говорим си за технологичния парк, с който разполагат училищата в Гваделупа. За мое учудване голяма част от тях не разполагат с такъв. Компютърният кабинет в училището-домакин разполага с 6 компютъра, като само на 2 от тях има интернет. Трябва да се отбележи, че тук интернет връзката е с много ниска скорост и ужасно скъпа. Часове по информационни технологии и информатика няма. Няма и олимпиади, свързани с това. На острова се провеждат само две състезания за ученици до 10. клас – състезание по математика и състезание, свързано с френския език.

В часовете се използват персонални устройства и най-вече тези на учителите. Поради тази причина стремежът е да се използват приложения, които не изискват мобилна връзка. Успях да разгледам детайлно приложение, което е предназначено за предучилищна и начална училищна възраст, свързано с развитието на интерес у учениците към четене и писане. Има подобно приложение и за учениците до 10. клас – насочено е за развитие на творческото писане. Много ми харесаха и двете (дизайн, функционалност). Връщам се на ранното отпадане на учениците от училище. Колегите тук не вярват, че технологиите могат да помогнат да се реши този проблем. В някои случаи това даже е пречка (ако родителите не са технологично грамотни, ако нямат средства да осигурят устройства, интернет …)

Във всеки от класовете в Collège Alexandre Macal има ученици от държави, за които френският език не е официален или не се говори в семейството – креолски, испански, английски. Това налага и по-различни подходи при изучаването на френски език:

 • Когато има часове по френски или чужд език, класът се дели на групи (в някои от случаите на три или четири групи)
 • Задължително в часовете по език се включват дейности, свързани с рисуването – сюжет на изучавано произведение, танци, които са традиционни за държавата, създаване на комиски и др.
 • Има два учителски норматива, които са предназначени за учители по френски език, + хореография. Танцовото изкуство е широко застъпено в усвояването на произведения от местни автори.


Ден 6:

Посещение в колежа за аудио и филмово изкуство. Не мога да кажа, че разбрах кой знае колко за организацията на обучение тук – движехме се без льо преводач. Това, което ми направи впечатление, е, че имаше учащи, които след завършване на средното си образование продължаваха своето обучение тук. Завършил си училището по туризъм, но искаш да си режисьор – идваш, плащаш обучението си като в университет и учиш на индивидуален план. Колежът гарантира практика по специалността във Франция и това е един от магнитите, с които този колеж привлича младите хора.

………………

С това посещение приключи този проект. Благодарение на него имах възможност да посетя Исландия и Гваделупа. Две коренно различни образователни системи, от всяка от които си взех по-малко. Щастливец съм, че работя с хора, с които мога да споделя и внедря всичко това!

………………

За исландската образователна система и организацията на обучение в две исландски училища: ТУК. 

2 коментара
 1. Лучия 04.04.2020 at 19:51

  Ачо, страшно яко, липсваше ми гласът ти зад кадър хи-хи-хи, но ме разби, браво, убийствено хубаво беше, да си здрав и всички твои близки и още по-големи успехи във всичко!

 2. Илиана Петкова 01.05.2020 at 16:45

  Вдъхновяващ текст! Благодаря!

Добавяне на коментар

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com