Участие в проекти

Начало » Участие в проекти
Период
Цели на проекта
Организация
Име на проекта
Позиция
2022 г. Квалификация на педагогически специалисти Erasmus+ сектор „Училищно образование“ Education + Обучаем
2022 г. Creating learning content using electronic components Erasmus+ KA210-SCH-DE0C63EE STEAM Mania Teacher; Participant in mobility
2019 г. The UNESCO project is helping students rebuild historical structures damaged by conflict using Minecraft Worldwide Project The History Blocks project Country Coordinator
2019 г. The project aims to help students understand and prepare for the jobs in the future. The project promoting STE(A)M vision and STEM-based experiences. Worldwide Project Innovative you Dreams Country Coordinator
2019 г. Guide for implementation of good practices into education PL01 Foundation for the Development of the Education System Game based learning for development of problem solving skills
Erasmus+ К1
Teacher; Participant in mobility
2018 г.
2019 г.
Оказване на подкрепа на учители за използването на нови технологии в образованието! ДНК
МОН
Google
e-Start@school „Дигитален посланик в час и клас“
2016 г.
2017 г.
Подпомагане на учениците от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация. ЕСФ „Заедно жвеем, учим, успяваме“ Ръководител на клубове
2016 г. Изграждане на велорампи и популяризиране на  идеята за здравословно поведение сред младите хора в училище. Младежка  банка  Сдружение „АлДоРа“, ФРГИ  с фин. подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“ „На училище с велосипед“ Оформление на документацията в електронен формат;
2016 г. Развитие на  художествените и  подобряване на  дигиталните умения на младите хора,  възпитание на предприемчивост, доброволчество, гражданска култура, съпричастност с проблемите на другите, солидарност и дарителство. Осмисляне на свободното време ни със значими дейности. Младежка  банка  Сдружение „АлДоРа“, ФРГИ  с фин. подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“ „Сподели своята усмивка“ Ръководител на клубове
2015 г.
2016 г.
Програма за личностно развитие на млади хора, съчетаваща практически опит и развиването на умения Алкомет АД The Duke of Edinburgh’s Award Оформяне на документацията в електронен формат;

Ръководител на ученици

2015 г.
2016 г.
Анализ на успеваемостта на учениците, ползващи крайни устройства в  процеса на обучение МОН НП „ИКТ в училище” Ръководител на клубове
2015 г. Повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора ПУДОС „Обичам природата – и аз участвам!“ Ръководител на клубове
2015 г.
2016 г.
Развитие на конструктивните и логически умения и компетенции ФРГИ и SAP България Роботика за България Ръководител на клубове
2015 г.
2017 г.
Основната цел на проекта е да се развие и да се и да инициира програма за борба с детското затлъстяване. ЦРЧР „Да преподаваме по нов и по-добър начин“Еразъм + К2 Преподавател;

Създаване и поддържане сайта на проекта;

Оформяне на документацията в електронен формат;

Участник в семинари и мобилности

2014 г.
2015 г.
Подкрепа на целодневното обучение МОН НП „Училището-приятно място за всеки от нас“ Оформление на документацията в електронен формат
2015 г.
2017 г.
Повишаване на дигиталните, социални и чуждоезикови компетентности  на учителите ЦРЧР „Да преподаваме по нов и по-добър начин“ Еразъм + К1 Участник в семинари и мобилности
2014 г.
2015 г.
Повишаване на  мотивацията  за участие в ОВП МОН „Да направим училището привлекателно за младите хора“ проект УСПЕХ Ръководител на клубове
2013 г.
2014 г.
Повишаване на  мотивацията  за участие в ОВП МОН „Да направим училището привлекателно за младите хора“ проект УСПЕХ Ръководител на клубове
2012 г.
2015 г.
Превенция на отпадането от образователния процес на ученици от етническите малцинства чрез създаване на толерантна атмосфера и стимулиране на ученици от различни етноси за пълноценно включване в образователния процес в СОУ „Сава Доброплодни” ЕСФ „Живеем, учим и творим заедно“ Преподавател;

Ръководител на ученици за изготвяне на електронен продукт;

Оформление на документацията в електронен формат

2012 г.
2013 г.
Повишаване на  мотивацията  за участие в ОВП МОН „Да направим училището привлекателно за младите хора“ проект УСПЕХ Ръководител на клубове
2011 г.
2012 г.
Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности МОН „Да направим училището привлекателно за младите хора“ проект УСПЕХ Ръководител на клубове
2012 г.
2014 г.
Проектът предполага идеята за проектиране и приемане на младите хора, за да станат активни европейски граждани. ЦРЧР „Учене през целия живот“ по секторна програма Коменски

„Елате и бъдете с другите в Европа“

Преподавател;

Създаване и поддържане сайта на проекта;

Оформяне на документацията в електронен формат;

2012 г.
2014 г.
Проектът цели да обхване деца и възрастни, живущи в градове и села, с висок социално културен интерес. ЦРЧР „Учене през целия живот“ по секторна програма Коменски

„Весел поход из европейските градове и села“

Преподавател;

Създаване и поддържане сайта на проекта;

Оформяне на документацията в електронен формат;

Участник в семинари и мобилности

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com