Публикации

Начало » Публикации
Учебни помагала, публикации

Ангел Ангелов е съавтор на над 50 учебници, помагала, сборници по компютърно моделиране и информационни технологии от 1. до 12. клас и заглавия, свързани с помощна литература за учителите по информационни технологии. Автор и на над 30 научни публикации в областта на технологиите и образованието, представяни на международни и национални форуми.

Член е на авторски екипи на издания и практически ръководства, свързани с иновативни компютърни приложения и тяхното приложение в класната стая.

Списък
Учебници и учебни помагала 26
Книги за учителя, учебни тетрадки 22
Статии / доклади 39
Сборници и практически ръководства 11
Учебници
 • Ангелов, А Учебник по Компютърно моделиране за 3. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка Петрова), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебник по Компютърно моделиране за 4. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка Петрова), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебник по Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас (В съавт. с Валентина Иванова, Таня Сребрева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебник по Информационни технологии за 5. клас (В съавт. с Галина Момчева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебник по Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас (В съавт. с Валентина Иванова, Таня Сребрева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебник по Информационни технологии за 6. клас (В съавт. с Галина Момчева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебник по Информационни технологии за 7. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Величка Дафчева, Таня Сребрева), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебник по Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас (В съавт. с Валентина Иванова, Таня Сребрева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебник по Информационни технологии за 8. клас (В съавт. с Галина Момчева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Величка Дафчева, Таня Сребрева), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебник по Информационни технологии за 9. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Величка Дафчева, Таня Сребрева), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебник по Информационни технологии за 10. клас (В съавт. с Eлена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебник по Информационни технологии за 11. клас, Модул Мултимедия (В съавт. с Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Мария Кирилова, Донка Чардакова, Вяра Дукова), изд. КЛЕТТ
 • Ангелов, А Учебник по Информационни технологии за 12. клас, Модул Уеб дизайн (В съавт. с Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Мария Кирилова, Донка Чардакова, Вяра Дукова), изд. КЛЕТТ
 • Ангелов, А Учебник по Информационни технологии за 12. клас, Модул Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии(В съавт. с Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Мария Кирилова, Донка Чардакова, Вяра Дукова), изд. КЛЕТТ

 

Учебни тетрадки
 • Ангелов, А Учебна тетрадка по Компютърно моделиране за 3. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка Петрова), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Учебна тетрадка по Компютърно моделиране за 4. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка Петрова), изд. Булвест 2000

 

Учебни помагала за 1. – 4. клас
 • Ангелов, А Учебно помагало по Информационни технологии за 1. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Учебно помагало по Информационни технологии за 2. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Учебно помагало по Информационни технологии за 3. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Учебно помагало по Информационни технологии за 4. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства

 

Учебни помагала за 5. – 7. клас
 • Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 5. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 6. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 7. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства

 

Учебни помагала за 8. – 10. клас
 • Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 8. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 9. клас (В съавт. с Коста Гъров, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Учебно помагало за задължителна подготовка по Информационни технологии за 10. клас (В съавт. с Коста Гъров, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства

 

Учебни помагала за профилирана подготовка
 • Ангелов, А Учебно помагало „Мултимедия“ (В съавт. с Коста Гъров, Галина Момчева, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Учебно помагало „Уеб дизайн“ (В съавт. с Коста Гъров, Галина Момчева, Красимир Харизанов), изд. Изкуства

 

Сборници
 • Ангелов, А Сборник със задачи по Компютърно моделиране за 3. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка Петрова), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Сборник със задачи по Компютърно моделиране за 4. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка Петрова), изд. KLETT
 • Ангелов, А Сборник със задачи по Информационни технологии за 5. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Сборник със задачи по Информационни технологии за 6. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Сборник със задачи по Информационни технологии за 7. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А На ТИ с ИТ. Помагало за активно учене по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева), изд. KLETT
 • Ангелов, А На ТИ с ИТ. Помагало за активно учене по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Валентина Иванова, Красимир Харизанов, Таня Сребрева), изд. KLETT
 • Ангелов, А На ТИ с ИТ. Помагало за активно учене по компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Валентина Иванова, Красимир Харизанов, Таня Сребрева), изд. KLETT
 • Ангелов, А Задачи и тестове за подготовка за национално външно оценяване и държавен зрелостен изпит (ООП) – 10. и 12. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева), изд. KLETT
 • Ангелов, А Успех на матурата. Тестове и практически задачи за ДЗИ (ПП) (В съавт. с Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Донка Чардакова, Вяра Дукова, Мария Кирилова), изд. KLETT

 

Книги за учителя 1. – 4. клас
 • Ангелов, А Книга за учителя по Компютърно моделиране за 3. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка Петрова), изд. КЛЕТТ
 • Ангелов, А Книга за учителя по Компютърно моделиране за 4. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка Петрова), изд. КЛЕТТ
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 1. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 2. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А  Книга за учителя по Информационни технологии за 3. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 4. клас (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства

 

Книги за учителя 5. – 8. клас
 • Ангелов, А Книга за учителя по Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас (В съавт. с Валентина Иванова, Таня Сребрева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 5. клас (В съавт. с Галина Момчева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Книга за учителя по Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас (В съавт. с Валентина Иванова, Таня Сребрева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 6. клас (В съавт. с Галина Момчева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 7. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Величка Дафчева, Таня Сребрева), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 8. клас (В съавт. с Галина Момчева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Величка Дафчева, Таня Сребрева), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 9. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Величка Дафчева, Таня Сребрева), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 10. клас (В съавт. с Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева), изд. Булвест 2000
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 5. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 6. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 7. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства
 • Ангелов, А Книга за учителя по Информационни технологии за 8. клас (В съавт. с Красимир Манев, Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Красимир Харизанов), изд. Изкуства

 

Практически ръководства
 • Ангелов, А Практическо ръководство „Успешна работа с интерактивна дъска“ (В съавт. с Галина Момчева и Таня Сребрева)

 

Статии / доклади
 • Ангелов, А Съвременни практики в ученето чрез европейски опит. Сборник с материали от международна конференция „Изкуства, музеи, дейности на открито и учене > Covid19“, Шумен 2022.  (В съавт. Албена Иванова-Неделчева, Мая Бойчева)
 • Ангелов, А Интегративни връзки в компетентностния подход в обучението по математика и информационни технологиии. Mathematics and Informatics, Volume 60, Number 5, 2017 (В съавт. Коста Гъров, Елена Колеа, Севдалина Георгиева)
 • Ангелов, А Развитие на изчислителни умения и умения за програмиране чрез използване на репродукривeн модел на обучение по математика и информатика. Proceedings of the Forty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovetz, 2017 (В съавт. Албена Д. Иванова-Неделчева)
 • Ангелов, А Проектно базирани подходи за формиране и развитие на изчислителни умения, реализирани чрез осъществяване на междупредметни връзки и използване на електронни средства.  Mathematics and Informatics, Volume 58, Number 3, 2015 (В съавт. Коста Гъров, Ламбри Йовков)
 • Ангелов, А Принципи и модели за проектиране и създаване на урок с интерактивна бяла дъска. Пета международна  научнопрактическа конференция, Русе, 2015 (В съавт. Елена Колева)
 • Ангелов, А Приложение на съвременни информационни технологии в интерактивния учебен процес. Интерактивно обучение и квалификация на учители, Шумен, 2015 (В съавт. Елена Колева)
 • Ангелов А., Колева Е., Павлова Н., Информационните технологии като инструмент за диагностика в детската градина, Научна конференция на РУ „Бъдещето е дигитално. Готови ли сме да го посрещнем?“, 2015.
 • Angelov, А Programable Toys and Software for Simulation Work of Robotic. System as a Tool for Development of Computer Skills. Fifth International Conference „Informatics in Scientific Knowledge“ – ISK’2014, Varna, 2014
 • Ангелов, А Използване на код-карти като инструмент за програмиране. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2013 (В съавт. Коста Гъров)
 • Ангелов, А Програмируеми играчки в предучилищна и начална училищна възраст. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2013 (В съавт. Галина Момчева)
 • Ангелов, А Визуално програмиране с KODU GameLab. Място и роля на компютърните игри в класната стая. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2012 (В съавт. Т. Сребрева, Д. Миленкова)
 • Ангелов, А Продуктивни стратегии на работа в извънкласните форми на обучение. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2012 (В съавт. Т. Георгиева – Николова)
 • Ангелов, А Специфики на визуално програмиране с KODU. Трета международна научно-практическа конференция „Нови технологии в съвременното училище“, Русе, 2012 (В съавт. Г. Момчева, T. Сребрева)
 • Ангелов, А Kinect в класната стая. Жест-базирано обучение. Трета международна научно-практическа конференция „Нови технологии в съвременното училище“, Русе, 2012 (В съавт. Г. Момчева)
 • Ангелов, А Технологии и средства за компютърни игри в класната стая. Трета международна научно-практическа конференция „Нови технологии в съвременното училище“, Русе, 2012 (В съавт. Г. Момчева)
 • Ангелов, А Използване на информационни и комуникационни технологии за нуждите на учебното заведение. Есенен форум на директорите в системата на училищното образование, София, 2012
 • Ангелов, А Мястото на интерактивните технологии в предучилищното образование. Национален педагогически форум „Детски учител – мисия от бъдещето“, Шумен, 2012
 • Ангелов, А Диференцирано обучение и работа с гъвкави групи по информационни технологии. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2010 г. (В съавт. Т. Георгиева)
 • Ангелов, А ITI – Learning design for teaching Informational Technologies in the Primary School Proceedings of ATEE Winter Conference 2010: Early Years, Primary Education and ICT, Prague, Czech Republic, 2010 (Papancheva R., Dimitrova K., Manev K., Harizanov K., Yovcheva B., Mollov A.)
 • Ангелов, А Парадигмата математика – информационни технологии в гимназиален и прогимназиален етап на българското образование. Трета Балканска научна конференция, Благоевград, 2010 г. (В съавт. А. Иванова, Д. Иванова)
 • Ангелов, А Иновативни информационни и комуникационни решения в образователния процес. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2010 г. (В съавт. Р. Папанчева, К. Димитрова)
 • Ангелов, А Математика и информационни технологии – интегриран подход в преподаването на раздел „Фигури и тела“ в прогимназиален етап. Научно-практическа конференция „Иновации в образованието“, Варна, 2010 г. (В съавт. А. Иванова)
 • Ангелов, А Състезанието IT Знайко – инструмент за повишаване качеството на учебния процес. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2010 г. (В съавт. Р. Папанчева, К. Димитрова)
 • Ангелов, А Educational application „Maniche“. International Conference Automatics and Informatics ’09 (В съавт. П. Неделчев, Б. Борисов)
 • Ангелов, А Реалности и перспективи, чрез участие в проекти на училищата с делигиран бюджет. Научно-практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието“ – гр. Шумен (В съавт. Илка Карева)
 • Ангелов, А Педагогическо общуване и ефективно решаване на конфликти между учители и ученици в образователно възпитателния процес в III ОУ „Димитър Благоев – Научно-практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието“ – гр. Шумен 2008 г. (В съавт. Илка Карева)
 • Ангелов, А Идеи и принципи на образователния комплект по Информационни технологии за първи клас на издателство „Изкуства“ – Шеста есенна научна конференция „120 години Софийски университет “Св. Климент Охридски“ и развитие на педагогическата наука – гр. София 2008 г. (В съавт. с Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Нели Манева, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов)
 • Ангелов, А Взаимоотношенията учител-възложител-изпълнител в проектно-ориентирания подход в обучението по Информационни технологии – Научна конференция с международно участие, посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Винсент Атанасов и Джон Фон Нойман – гр. Шумен 2008 г. (В съавт. с Антон Моллов и Бисерка Йовчева)
 • Ангелов, А Учителят и грубиянството в училище – Научна конференция „Учителят и грубиянството в училище“, СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София 2009 г. (В съавт. с Илка Карева и Тодорка Антонова-Ангелова)

 

Други
 • Ангелов, А Развитие на изчислителни умения чрез разработка на приложения с естествени интерфейси и управление на роботи и роботизирани системи – Лятна изследователска школа по математика и информатика – гр. Габрово 2014 г.
 • Ангелов, А Компетентностен модел за изграждане на умения по програмиране чрез участив в извънкласни форми – Национална конференция за обмяна на добри практики в областта на извънкласните и извънучилищни дейности – гр. Варна 2014 г.
 • Ангелов, А Етапи в реализацията на ученически проект – Практически семинар за учители на тема „Погдотовка на ученици за олимпиади и състезания по Информационни технологии“ – Боровец 2013 г.
 • Ангелов, А Софтуерни ресурси за реализация на мултимедиен проект – Тематичен семинар за учители по информационни технологии – гр. Варна 2013 г.
 • Ангелов, А Продуктивни стратегии на работа в извънкласните форми на работа по проект „Успех“ – Национална конференция за обмяна на добри практики в областта на извънкласните и извънучилищни дейности – гр. Пловдив 2012 г.
 • Ангелов, А Анатомия на проектирането – Лятна изследователска школа по математика и информатика – гр. Габрово 2012 г.
 • Ангелов, А Проектиране на интерфейси – Лятна изследователска школа по математика и информатика – гр. Габрово 2011 г.
 • Ангелов, А Ресурси за реализиране на учебните програми – Тематичен семинар за учители по информационни технологии – гр. Шумен 2010 г.
 • Ангелов, А Теория на цветовете – Лятна изследователска школа по математика и информатика – гр. Габрово 2009 г.

 

Цитирания
 • Павлова Н., Дисертационен труд за присъждане на научната степен “доктор на науките” на тема: „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране в бучението по математика“
  • Ангелов А., Е. Колева, Принципи и модели за проектиране и създаване на урок с интерактивна дъска, Пета международна научнопрактическа конференция „Мотивация и интереси към ученето“, Русе, 2015
 • Харизанов К., Дисертационен труд на тема: „Конструктивистки подход в организацията и провеждането на електронно обучение“
  • Гъров К., Ангелов А., Използване на код-карти като инструмент за програмиране, Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2013
  • Ангелов А., Момчева Г., Сребрева Т., Успешна работа с интерактивна дъска, РААБЕ, 2013.
 • Колева Е., Дисертационен труд на тема: „Методическа система за обучение на учители за използване на интерактивни технологии“:
  • Ангелов А., Г. Момчева, Т. Сребрева, Успешна работа с интерактивна дъска, РААБЕ, 2013
  • Ангелов А., Инфографика, В: http://goo.gl/yF2OTY, достъпно на 03.03.2016 г.
  • Гъров К., Ангел Ангелов, Галина Момчева – Гърдева, Красимир Харизанов, Учебно помагало по Информационни технологии „Уеб дизайн“, София, Изкуства 2013.
  • Гъров К., Ангел Ангелов, Галина Момчева – Гърдева, Красимир Харизанов, Учебно помагало по Информационни технологии „Мултимедия“, София, Изкуства 2013.
 • Стоянова Л., Дисертационен труд на тема: „Интерактивно обучение по математика в начален етап чрез използване на информационни технологии“:
 • Чакърова Д., Колева Е.,  Създаване на учебни задачи с интерактивна бяла дъска за часовете по чужд език, Пета международна научнопрактическа конференция „Мотивация и интереси към ученето“, Русе, 2015
  • Ангелов А., Г. Момчева, Т. Сребрева, Успешна работа с интерактивна дъска, РААБЕ, 2013
 • Харизанов К., Павлова, Н., Марчев, Д., Мобилно обучение в студентските практики, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 15-17 май, 2014, стр. 235-240
  • Ангелов, А., А. Иванова-Неделчева, Д. Иванова. Педагогическото взаимоотношение учител-възложител-изпълнител при проекто-ориентирания подход в обучението по информационни технологии, сп. „Педагогика“ , кн. 2, 2013, 203-210. достъпно на 21.05.2013
 • Павлова Н., Харизанов К., Интерактивната дъска в обучението, Национална конференция с международно участие „40 години шуменски университет 1971-2011“, 298-302 с., Шумен
  • Ангелов А., http://acho.log.bg/, достъпно на 03.03.2016 г.
 • Павлова Н., Харизанов К., Методически проблеми и решения при преминаване към Ribbon интерфейса в MS Office, Национална конференция с международно участие „40 години шуменски университет 1971-2011“, 293-297 с., Шумен
  • Коста Гъров, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Ангел Ангелов, Красимир Харизанов – Учебни помагала „Информационни технологии 9. клас“ и „Информационни технологии 10. клас“ Задължителна подготовка, Издателство „Изкуства“.
 • Георгиева, А., 3D моделирането-неизчерпаема и любопитна материя за учениците, Списание „Образование и технологии”, бр. 7, 2016 г., стр. 179 –181, ISSN 1314 – 1791
  • Коста Гъров, Стефка Анева, Димитър Данаилов, Елена Тодорова, Ангел Ангелов, Красимир Харизанов, Информационни технологии 9 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2011, ISBN 978-954-9463-67-5.
 • Видолова, Д., Домашната работа в обучението по информационни технологии в пети клас, Сборник на XI Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, Пловдив, 1-2 юни 2018 г., Ракурси ООД, ISSN 13140752, стр. 255-264
  • Гъров, К., С. Георгиева, Е. Колева, А. Ангелов 2017 “Интегративни връзки в компетентностния подход в обучението по математика и информационни технологии,” сп. Математика и информатика, бр.5, с. 439.
 • Цанкова, М., К. Койчева, Интегративни връзки в обучението по български език и методика на обучението по природознание при подготовката на начални учители. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XIV(3) 2018, с. 37-42
  • Гъров, К., С. Георгиева, Е. Колева, А. Ангелов 2017 “Интегративни връзки в компетентностния подход в обучението по математика и информационни технологии,” сп. Математика и информатика, бр.5, с. 439.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com