Образователната система на Швеция. Специфики на организацията на обучението в едно основно училище в Малмьо.

Начало » Блог » Технологии » Образователната система на Швеция. Специфики на организацията на обучението в едно основно училище в Малмьо.

Настоящата публикация е свързана с посещението ми в основно училище Geijerskolan, гр. Малмьо, Швеция, и бе част от реализирана мобилност с ДГ „Космонавт“, гр. Шумен, по Еразъм+. Публикациите ми, свързани с този тип пътувания, обикновено вървят по две (вече пиша втората за Швеция) – една, в която описвам личните си впечатления от пътуването (Гваделупа), и друга, в която разказвам организацията на учебните и административни дейности в образователната инситуция, в която съм бил на посещение, и системата в съответната държава (Исландия, Гваделупа). Описанието на последните е на база разговори с колеги, работещи в училището-домакин, и външни образователни експерти, ако програмата на посещението предвижда такива занятия. Това, разбира се, означава, че публикациите може да не представят цялостната картина на дадена образователна система или тя да е пречупена през призмата на моите събеседници. Та …

В края на четвъртата Covid вълна кацнахме в Дания и през моста Öresundsbron пристигнахме в Швеция. Мерките, които предприемат различните държави при едни и същи нива на разпространение на Covid в училищната мрежа, са коренно различни. В Дания мерките са изключително строги – термометри, дезинфектанти на всеки ъгъл, а маските са задължителни и на открито. В Швеция мерките са либерални – никой не носи маски в училище, няма изискване за дистанция, няма UV лампи, филтри за пречистване на въздуха или др.

Ето и моите наблюдения …

Кариерно развитие

Обучението за професията учител отнема четири години. Дипломата за това обаче се получава след провеждане на практикум като стажант-учител, който отнема между 6 и 8 месеца в зависимост от направлението, което е завършил студентът. Най-много часове като стажант-учител полагат бъдешите учители по математика и природни науки. Системата разрешава на студентите да бъдат доброволци в училище. В тази си роля те изпълняват дейности, подобни на стажант-учителите, а натрупаният опит им помага в последствие при кандидатстването за работа.

В професионалното си израстване учителите в Швеция изкачват стълбица, подобна на нашата – стажант-учител, учител, старши учител, наставник. За последните две има изискване за 10 години стаж по специалността и успешно положен изпит. Наставниците са учители-експерти, които съчетават работата си с ученици и колеги. Те нямат административите функции на нашите експерти в РУО, но и дейностите им са по-различни – обучават учители, посещават учебни часове, правят препоръки и др.

За длъжности, свързани с управлението на образователни институции (зам. директор и директор), се изисква минимум 10 години стаж, допълнителна квалификация, свързана с управление на образованието, и успешно полагане на изпит.

Учебни програми и учебници

 • Министерството на образовнаието на Швеция обновява учебните програми на около 10 години. На общинско ниво обаче всяка учебна програма може да бъде обновена. Това зависи най-вече от икономическите условия и този тип промени са свързани по-скоро с професионалното обучение.
 • Учебниците:
  • За всеки клас има около 6-7 одобрени от министерстото учебници. Учителите избират един от тях.
  • Учебниците се пишат и издават от частни издателства.
  • Няма практика в авторските колективи да се включват учители (колегите отчитат това като грешна практика). Автор на учебници е професия в Швеция.

Специфики на ниво – училище

 • Във всяко училище има назначени: лекар, медицинска сестра, психолог, ресурсни учители, педагогически съветник. Логопед се назначава само в определени случаи. Назначават се и специалисти, които работят допълнително с деца с дискалкулия, дислексия, хиперактивност. Всички те работят с децата по време на редовните часове. Посещавал съм часове по математика, природни научки и др, в които освен преподавател по предмета в клас има трима други специалисти. Всеки от тях работи с максимум шест деца дневно.
 • Към началните и повечето основни училища има яслени групи и групи, които децата продължават да посещават, докато навършат 6 г. Посещението на яслените групи започва, когато децата навършат една година.
 • Училището отваря в 6:00 и затваря в 18:00 ч.
 • Фиксираните междучасия са 1 х 20 мин. преди обяд и 1 х 30 мин. за обяд. В останалото време учителят преценява кога да има почивка.
 • В училището, в което бях на посещение, по време на тези почивки двама аниматори (външна фирма) ангажираха децата с различни подвижни игри: https://www.instagram.com/lekgeneralerna_geijerskolan.
 • Оценки се пишат още в първи клас.
 • Началните учители имат право да оставят ученици да повтарят даден клас. В училището, в което аз бях на посещение, обаче това не се практикува.
 • В Малмьо (област) има 80 основни училища:
  • В тях учат 35 000 ученици.
  • 472 от тях са деца със СОП.
  • Чуждите езици, на които говорят учениците в тези училища, са над 100.
  • Общият бюджет за всички 80 училища е 500 милиона евро.
  • Занималнята в тези училища се заплаща допълнително. Таксата не е висока, но я има. Ако родителите нямат възможност – общината помага.
 • Директорите не се занимават с финанси. Заплатите се нареждат от общината. За ремонти, режийни, консумативи – отново отговорна за това е общината.
 • През 2012 г. се приема езикова реформа, с която се премахват малките букви и вече всички текстове се изписват само с главни букви.
 • В 3., 6. и 9. клас се полагат изпити, подобни на нашето НВО.
 • Възпитанието е роля и задължение на образователната институция, а не на родителя!?!
 • Училището получава по-голямо финансиране, ако:
  • в училището процентът на момчетата е по-голям от този на момичетата!
  • има деца на емигранти
  • % деца с по 1 родител
 • Обядът и следобедната закуска са безпатни за всички деца. Храна не се внася и не се продава около училище.
 • По време на пребиваването си в училище учениците нямат право да го напускат (за храна, разходки и др.)
 • Столовата се почиства от учениците – има дежурни за седмицата.
 • Часове по трудово обучение (ръчни дейности)
  • 80 мин. седмично
  • 15 човека в група
  • изключително много се държи на реализацията на STE(A)M дейности
 • Учениците не използват мобилни устройства в училище. Ако имат такива – съхраняват се при учителя. Всеки ученик разполага с персонално устройство, което се предоставя от училище и може да се използва и вкъщи. Достъпът до устройството се осъществява чрез приложение с парола, което съхранява хронологията на работата на ученика. Тя се съхранява на сървър, който изпраща до родителите архив, съдържащ описание на дейностите на ученика, веднъж месечно.
 • От 600 деца в училището, 400 остават на занималня/клубове по интереси и др.
 • Учителите, преподаващи в занималнята, помагат в редовните часове.
 • Всяко методично обединение си има стая. На всеки етаж има помещение с принтери, плотери, консумативи и др.
 • Нямат учителска стая – общи заседания се провеждат в столовата или арт ателиетата.
 • Родителските срещи са два пъти в годината. На тях присъстват учител, ученик и родител. Родителски срещи с родителите на целия клас не се провеждат. Всеки клас излъчва по един родител, който е представител на класа. Директорът се среща с него четири пъти в годината.

Детска градина:

 • Таксата за детската градина е 100 евро без значение какви са финансовите възможности на родителите и колко дни детето е посещавало градината.
 • Препоръчително е половината от времето си, което децата пребивават в градината, да прекарват навън. Реално са навън 1/3 от времето. Атмосферните условия никога не са от значение за дейности навън.
 • Всяко дете има облекло за игра навън – тип „космонавт“, което се облича върху дрехите, с които играе вътре. След игрите навън дрехите и ботушите се поставят от децата в сушилни (нещо като гардероб), за да са сухи за следващото излизане.
 • Мотото на родителите и учителите е: „Чисти дрехи – щастливи деца“.
 • Децата играят в пясъчници. Много! Вероятно шведските здравни власти не са се усетили, че и котките обичат пясък освен децата.
 • Във всяка група има до 15 деца.
 • Всеки учител отговаря за 5 деца. т.е. във всяка група има поне трима педагози. Ако се налага, има и допълнителни такива за децата със СОП.

Специфики на ниво – държава

 • Образованието задължително за всички на възраст между 6 и 16 год.
 • Ваксините се поставят в училище. Деца над 12 г. могат да се ваксинират.
 • Учениците могат да посещават училището и през ваканциите (за да наваксат изоставане, защото няма кой да се грижи за тях и др.) Услугата е безплатна за родителите.
 • Атестация:
  • Извършва се на всеки три години. Както на институцията, така и на педагогическия персонал.
  • Финансирането на институцията не зависи от атестацията.
  • При отрицателна атестация от страна на директора учител може да загуби учителските си права.
 • Класовете са с капацитет до 31 деца.
 • Честа практика е воденето на часове от неспециалисти от сферата на педагогиката (лекари, адвокати, строители и др.). Те водят часове, които са предварително обсъдени с учителя по даден предмет. За този си ангажимент неспециалистите получават намаление от данъците.

Други:

 • Данъците, удържани от възнагражденията на учителите, са в размер на 51%.
 • Учителите, работещи в неблагоприятни региони на страната, получават значително по-високо възнаграждение.
 • Пенсионната възраст на жените в образованието е 65 години, а на мъжете – 67 години. Има възможност за ранно пенсиониране (62 години за жените и 64 за мъжете), но нагласите в страната са пенсионната въраст на учителите да се увеличи с по три години. Причината – няма млади учители.
 • Работно време:
  • 40 часа седмична заетост
  • 35 часа работа с деца
  • от 8:00 ч. до 16:30 ч.
  • времето за самоподготовка се заплаща отделно

Роботика

 • Обучителните програми по роботика са част от образователнта политика на всяко училище. За закупуването на роботи, програмируеми платки и др. училището не отделя от бюджета си. Към всяка община има отдел, който е технологично обезпечен с почти всички познати ми устройства. Залага се на утвърдени марки и скъпи устройства.
 • Към всеки отдел има назначен екип, който не надхвърля 4-5 специалисти. Това са учители, които са преминали серия от обучителни куросве за работа с тези устройства, а тяхна задача е да разработват уроци и учебни програми според спецификата на всяко училище, с което работят.
 • „Робо-екипът“ има бус, с който пренасят всекидневно всички устройства в различни училища и правят срещи с учениците. Всяка сесия е по 2 астрономически часа. Годишно всяко училище има по 6 срещи с тези екипи.
 • Моето мнение:
  • (+) не се налага всяко училище да отделя значителни финансови ресурси за закупуването на техника, която бързо остарява морално.
  • (+) обучават се ограничен брой специалисти, които наистина имат знанията и уменията да разработват учебно съдържание, да предлагат интересни дейности на учениците (примерът в България – на учителите по информационни технологии и информатика, които водят роботика, им се налага да поддържат ниво, свързано с 2D и 3D графика, видео и аудио обработка, програмиране на 2-3 езика, уеб дизайн … и т.н. и т.н.)
  • (-) ограничен досег на заинтересуваните ученици до такъв тип технологии (в рамките на училището няма клубове по интереси, свързани с роботиката)
  • (-) невъзможност за реализация на STE(A)M дейности, свързани с роботиката.

Библиотеки и свързани с четенето дейности:

 • В Малмьо (300 000 жители) има 11 библиотеки и се строят още 2 в момента.
 • Във всяка библиотека се назначават педагози.
 • Всяко училище има договор с поне една библиотека и провежда занятия в нея. Служителите и педагозите в библиотеката поставят задачи на учениците, които трябва да се изпълнят в срок от 2-3 месеца. Това изисква допълнителни посещения и работа в библиотеката.
 • Библиотеката, която аз посетих:
  • Разполага с 600 000 книги само с детския отдел.
  • Най-много книги в детския отдел има на английски и арабски.
  • Книгите могат да се задържат до 4 месеца.
  • Когато се връща дадена книга, се попълва формуляр, в който се пише отзив за книгата. Така на родителите се налага да обсъждат с децата даденото четиво, а библиотеката прави класация с най-желаните книги.
  • Библиотеката НЕ препоръчва използването на аудио-книги. Имат такива за хора с нарушено зрение.
 • Когато дадено дете навърши 8 месеца, личният лекар изпраща родителите на децата в библиотеката. Там родителите трябва да прекарават с децата известно време – играят си с тях самостоятелно или в група с други деца, четат им книжки и др. В детския отдел има специално предназначени помещения за деца на тази възраст – игрални зали, помещения за проготвяне на храна, зали за общуване на родителите и др.
 • В Малмьо се раждат около 5000 деца годишно. При посещнията си в библиотеката децата на 8 месеца получават подарък. Годишно над 3800 деца получават тези подаръци, т.е. повече от половината родители изпълняват препоръката на личния лекар децата им да посещават библиотеката още от тази възраст.
 • Общината в Малмьо е изградила център свързан с шведските приказки и легенди. В него учениците до 4. клас имат игрови по три занятия в годината, които са свързани с четенето и познаването на творчеството на шведките автори.

 

2 коментара
 1. Янка Тоцева 30.01.2022 at 13:36

  Бях в Малмьо през декември 2005 година и повечето от нещата, за които пишеш видях с очите си в четирите училища, които посетих. Новите неща за мен са свързани с кариерното развитие на учителите и обучинието по информационни технологии.
  Ще препоръчам този текст на моите студенти от магистърската програма по образователен мениджмънт във връзка с дисциплината „Европейски обазователни политики и структури.“

 2. Веселка Йоткова 31.01.2022 at 11:06

  Огромно удоволствие е когато грамотни хора като Вас ходят на такива посещения по проекти. За жалост историята познава колеги, които само мятат крачоли по Европа, а като се приберат, освен какво са си купили и колко гадно са ги хранили, друго нищо не са „видели“ и не могат да споделят.

  Четох и гледах снимките и изпитвах чувството, сякаш съм била там, заедно с Вас. Обогатихте ме!

Добавяне на коментар - Веселка Йоткова Click here to cancel reply.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com